Kontakt


Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych ZUGIL Spółka Akcyjna
98-300 Wieluń
ul. Sieradzka 56

NIP: PL-832-00-03-234, REGON: 730016361, KRS: 0000132844 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS, Wysokość kapitału zakładowego (kapitał zakładowy opłacony w całości): 26 008 190,67 zł


Sekretariat:
tel. +48 (043) 842 62 00
fax +48 (043) 843 15 54
e-mail: zugil@zugil.com.pl


 

 


Gwarant-Cynkowanie Sp. z o.o.
tel. +48 (043) 843 75 80
fax +48 (043) 843 75 91
www:   www.gwarantcynkowanie.pl
e-mail: ocynkownia@zugil.com.pl 
 


Wyświetl większą mapę