Kontakt


ZUGIL Spółka Akcyjna
98-300 Wieluń
ul. Sieradzka 56

NIP: PL-832-00-03-234, REGON: 730016361, KRS: 0000132844 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS, Wysokość kapitału zakładowego (kapitał zakładowy opłacony w całości): 73 809 120,00 zł


Sekretariat:
tel. +48 (043) 842 62 00
fax +48 (043) 843 15 54
e-mail: zugil@zugil.com.pl


 

 
 

 
 


Wyświetl większą mapę